7/23/2009

nak pilih yang mana?

Memakai Cincin Sebelah kanan
Kata Asy-Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi : “Ketahuilah kiranya, ya saudaraku! Apabila seseorang kita suka memakai cincin yang diharuskan syara’ adakah kita pakai akan dia di jari-jari tangan kanan ataupun di jari-jari tangan kiri. Maka tentang ini ada khilaf, kata setengahnya sayugianya sebelah kanan, dan kata setengah ulama’ sayugianya tangan sebelah kiri. Maka masing-masing ulama’ itu ada belaka dengan dalilnya.”

Memakai Cincin Di Jari Kelingking
Kata Imam Nawawi :Di dalam Syarah Muslim: “Dan telah ijma’ muslimin atas bahawasanya sunat memakai cincin itu oleh lelaki di jarinya kelingking. Adapun perempuan, maka boleh ia memakai banyak-banyak cincin pada jari-jarinya. Dan makruh bagi lelaki memakai cincin di jari tengah dan telunjuk dan ibu jari akan sebagai Karahiyyah Tanzih.”

Memakai Cincin Di Jari Kelingking,
Apa Sebab Disuruh Syara’?Kata Imam Nawawi :“Bermula hikmah disuruh syara’ memakai cincin itu di jari kelingking kerana jauh ia daripada kena lasak dan lasah hari-hari oleh sebab tangan itu bekerja ia, dan pula tiada ia memberi bimbang akan tangan daripada apa-apa yang hendak diperbuatnya. Bersalahan dipakaikan cincin itu di jari lain daripada jari kelingking itu. Maka memberi bimbang ia dan kena lasah ia sama-sama tangan.”

Memakai Cincin Di Jari Tangan Kiri
Kata Imam Nawawi : Di dalam Syarah Muslim: “Telah ijma’ sekalian ulama’ fuqaha atas harus memakai cincin itu di jari tangan kanan dan harus memakainya di jari tangan kiri. Dan tiada makruh salah satu daripada keduanya. Dan telah bersalahan-salahan mereka itu manakah salah satu daripada keduanya lebih afdhal? Maka jawabnya: Banyak orang-orang salaf memakai cincin di jari tangan kanan, dan banyak yang memakai di jari tangan kiri. Dan telah disunatkan oleh Malik memakai sebelah kiri dan makruh sebelah tangan kanan. Dan pada Mazhab kita Syafi’i, dua wajah bagi ashhab kita; yang sohihnya bahawasanya memakai di jari tangan kanan lebih afdhal, kerana ianya perhiasan dan kemuliaan.”

Cincin Itu Dibawa Masuk Jamban Harus Ia Apabila Tidak Ada Atasnya Berukir Dengan Nama Allah dan Seumpamanya
Kata Asy-Syeikh Muhammad Idris Al-Marbawi : “Maka apabila ada berukirnya (cincin) nama Allah, tidaklah boleh dibawa akan dia masuk jamban. Dengan dalil Nabi kita memperbuat demikian itu, iaitu apabila ia masuk jamban, ditanggalkannya cincinnya dan tidak masuk jamban bersama-samanya.

Maka perbuatan Nabi yang demikian itu ada dikeluarkan oleh Abu ‘Isa At-Tirmizi."(lihat hadits dalam Bahrul Mazi bab 64).

Mengukir Nama Pada Cincin Itu Harus IaKata Imam Nawawi : di dalam Syarah Muslim : “Harus mengukir cincin dan menaruh nama yang empunya cincin, dan harus mengukir nama Allah Ta’ala padanya. Inilah Mazhab kita dan mazhab Sa’id ibn Al-Musayyab dan Malik dan jumhur.”

Dan daripada Ibnu Sirin, dan tengah daripada mereka itu, makruh melukis nama Allah ialah di atas cincin maka ialah qaul yang dhaif.Kata Al-Ulama’: “Dan harus bagi seseorang itu melukis atas cincin itu nama sendirinya atau melukis atasnya kalimah hikmah, dan boleh dilukis serta yang demikian itu nama Allah Ta’ala.”

wallahua'lam

Rujukan : Bahrul Mazi, Jilid 12, Bab 64

No comments: